ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

На виконання Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо інформацію, необхідну для надання особою згоди на обробку персональних даних.

Володільцем персональних даних (у розумінні терміну відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "ФПГ "БУДОВА", ідентифікаційний код юридичної особи: 37089660; місцезнаходження – 65012, м. Одеса, вулиця Осипова, 25 (далі – Товариство).

Метою обробки персональних даних є здійснення Товариством діяльності, визначеної його статутом відповідно до вимог законодавства України.

Зокрема обробка персональних даних користувачів сайту ведеться з метою:


 • здійснення продажу товарів та послуг;
 • створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності;
 • відправки розсилок електронною поштою та на номер мобільного телефону комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новин;
 • покращення якості товарів та послуг;
 • формування рейтингів;
 • аналізу активності користувачів;
 • аналізу і прогнозування вподобань та інтересів користувачів сайту.

Товариство обробляє наступні персональні дані: прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, місце роботи, доходи, а також інша інформація, яка добровільно надається користувачем Товариству.

Товариство не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Обробка персональних даних передбачає: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, знеособлення, блокування, видалення та знищення, а також здійснення буд-яких інших дій, передбачених чинним законодавством України.

Розпорядником персональних даних є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "ФПГ "БУДОВА".

Товариство обробляє персональні дані виключно з метою та в обсязі, визначеними цим Повідомленням.

Товариство, при обробці персональних даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту персональних даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких даних, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

Персональні дані можуть бути передані партнерам Товариства з метою укладення та виконання правочину, стороною якого є користувач сайту або який укладено на користь користувача чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

Персональні дані можуть бути надані до суду, правоохоронних органів та/або до іншого органу державної влади відповідно до норм чинного законодавства України.

Персональні дані зберігаються Товариством протягом необмеженого строку, якщо користувачем не було відізвано згоду на обробку персональних даних.

Користувач в будь-який момент може змінити/видалити свою персональні дані або відмовитись від розсилки, або відізвати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення повідомлення електронною поштою на електронну адресу Товариства [email protected] з поміткою «Відзив згоди на обробку персональних даних».

Користувач сайту, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» має наступні права:


 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.